Эрх зүй /Их Засаг Хууль зүйн сургуулийн салбар/

Бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор, мөрдөгч, шийдвэр гүйцэтгэгч, өмгөөлөгч, нотариатч, арбитрч, цагдаа, гааль, татвар, тагнуул, хорих, хилийн цэрэг зэрэг байгууллагын алба хаагч, төрийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын ажилтан, хууль зүйн их, дээд сургуулийн багш г.м

ЭЕШ-1

  • Математик 480

ЭЕШ-2

  • Нийгэм 480
  • Англи хэл 480