Орон судлаач, орчуулагч

Орон судлаач

Орчуулагч

ЭЕШ-1

  • Англи хэл 480
  • Орос хэл 480

ЭЕШ-2

  • Нийгэм 480
  • Түүх 480