Санхүүгийн менежмент

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм, эдийн засаг болон менежмент зэрэг шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
 • Санхүүгийн суурь мэдлэг
 • Эдийн засгийн бодлого, шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, эдийн засаг менежментийн талаарх мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Шинийг эрэлхийлэх асуудал шийдвэрлэх, асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах зураглах, боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах;
 • Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах, таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж загварчилж баримт бичиг боловсруулах;
 • Системтэйгээр төлөвлөх мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгож, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч, харилцаа хамаарлыг нь шалгах харьцуулан сонгох;
 • Гадаад хэлээр харилцах: Англи, хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшсэн. Бусад 1-2 гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах чадварыг эзэмшсэн байх нь давуу тал болно.

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Орчин үеийн эдийн засгийн чиг хандлагын тухай үндсэн ойлголт, түүнийг ажил мэргэжилдээ болон харилцаанд зөв хэрэглэх
 • Харилцааны чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг олон талаас нь авч үзэх, илрүүлэх, эргэцүүлэн бодох чадвар эзэмшүүлэх
 • Шийдвэр гаргах ур чадвар эзэмшүүлэх
 • Аливаа зүйлд чин сэтгэлээсээ хандах зарчим
 • Харилцааны соёлыг төгс эзэмшиж, ёс зүйн хэм хэмжээнд суралцах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Санхүүгийн менежмент
 • Үнэт цаасны зах зээл
 • Эконометрик
 • Макро эдийн засаг-II
 • Банкны нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Удирдлагын бүртгэл
 • Банк мэдээллийн систем
 • Мөнгөний онол ба бодлого
 • Аудит
 • Зээлийн шинжилгээ
 • Банкны эрх зүй
 • Төрийн санхүү
 • Эрсдлийн менежмент
 • Банкны хяналт шинжилгээ
 • Стратегийн менежмент
 • ОУ-н валют санхүүгийн харилцаа
 • Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Мөнгө санхүүгийн үндэс
 • Компьютерийн хэрэглээ
 • Статистикийн онол
 • Микро эдийн засаг-II
 • Санхүү бүртгэл
 • Бизнесийн англи хэл-I
 • Мэргэжлийн ёс зүй
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Маркетингийн үндэс
 • Бизнесийн статистик
 • Өртгийн менежмент
 • Маркетингийн менежмент
 • Макро эдийн засаг-I
 • ДШНББ
 • Корпорацийн санхүү
 • Банкны менежмент

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр юм.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Санхүүгийн шинжээч
 • Судлаач
 • Хөрөнгө зохицуулалтын менежер
 • Хөрөнгийн шинжээч
 • Дилер
 • Зээлийн эрсдэлийн шинжээч
 • Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний менежер
 • Гадаад худалдааны санхүүжилтийн хэлтэст мэргэжилтэн
 • Хөрөнгө оруулалтын банкинд дилер
 • Хөрөнгө зохицуулалтын менежер

ЭЕШ-1

 • Математик 480

ЭЕШ-2

 • Англи хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR