Шүд, нүүр, ам судлал

НҮҮР АМ СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

Нүүр ам судлалын мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм, хүмүүнлэгийн болон менежмент, эрх зүй зэрэг шинжлэх ухаануудын суурь мэдлэг

Эрүүл мэндийн хууль эрх зүйн суурь мэдлэг

Эрүүл мэндийн бодлого, шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, эрүүл мэндийн менежментийн талаарх мэдлэг

мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

Шинийг илэрхийлэх асуудал шийдвэрлэх чадвар асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах зураглах боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах

Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж загварчилж баримт бичиг боловсруулах

Системтэйгээр төлөвлөх мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгож, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч , харилцаа хамаарлыг нь шалгах харьцуулан сонгох

Гадаад хэлээр харилцах: Англи хэлийг мэргэжлийн өндөр түвшинд эзэмшсэн. Бусад 1-2 гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх


ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Хүмүүстэй харилцаа тогтоох чадвар эзэмших,
 • Асуудлыг олон талаас нь авч үзэх, илрүүлэх, эргэцүүлэн бодох чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг шийдэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Үйлчлүүлэгч тэдний ар гэрийнхэнтэй харилцах чадвар эзэмшүүлэх
 • Аливаа юманд чин сэтгэлээсээ хандах зарчим
 • Мэргэжлийн мөн чанарыг ойлгож эмчлүүлэгчдэд туслах гэсэн эрмэлзлэлийг бий болгох
 • Харилцааны соёлыг төгс эзэмшиж, ёс зүйн хэм хэмжээнээс суралцах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Анатоми
 • Гистологи
 • Биохими
 • Ерөнхий эмгэг судлал
 • Эрүүл физиологи
 • Эмгэг физиологи
 • Бичил амь судлал
 • Дархлаа судлал
 • Молекул эсийн биологи
 • Анагаахын удам зүй
 • Эм судлал
 • Сувилахуйн ур чадвар
 • Ерөнхий онош зүй
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэс
 • Латин хэл
 • Хүний үр хөврөл судлал

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Нүүр ам судлалын эмнэлзүйн удиртгал
 • Шүдний хатуу эд, салстын дархлаа судлал
 • Нүүр ам судлалын эмнэлзүйн удиртгал
 • Нүүр амны онош зүй
 • Хүүхдийн нүүр ам судлал
 • Халдварт өвчин судлал
 • Сүрьеэ судлал
 • Бэлгийн замын халдварт өвчин
 • Мэдрэл судлал
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд
 • Арьс судлал
 • Чих хамар хоолой судлал
 • Нүд судлал
 • Уушиг судлал
 • Зүрх судас судлал
 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлал
 • Бөөр судлал
 • Цус судлал
 • Дотоод шүүрэл судлал
 • Мэс заслын өвчин судлал
 • Гэмтэл, согог судлал
 • Урологи
 • Хавдар судлал
 • Эх барих , эмэгтэйчүүд
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх нүүр амны тусламж үйлчилгээ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Олон улсын жишигт нийцсэн анагаах ухааны сургалтын хөтөлбөрөөр суралцсан, эрүүл мэндийн бодлого, онол, арга зүйн мэдлэг бүхий, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний салбарт удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд ажиллах ур чадвар эзэмшсэн дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

ЭЕШ-1

 • Математик 480
 • Хими 480

ЭЕШ -2

 • Биологи 480
 • Физик 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR