Агаарын IT /агаарын тээврийн IT

БНСУ-тай хамтарсан хөтөлбөр 2+2