Гадаад худалдаа гаалийн

ГАДААД ХУДАЛДАА ГААЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Гааль, худалдааны байгууллагын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм, эдийн засаг болон менежмент зэрэг шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
 • Санхүүгийн суурь мэдлэг
 • хөгжлийн хандлага, эдийн засгийн менежментийн талаарх мэдлэг
 • Гаалийн байгууллагын бодлого, шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, эдийн засаг менежментийн талаарх мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Шинийг эрэлхийлэх асуудал шийдвэрлэх, асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах зураглах, боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах;
 • Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах, таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж загварчилж баримт бичиг боловсруулах;
 • Системтэйгээр төлөвлөх мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгож, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч, харилцаа хамаарлыг нь шалгах харьцуулан сонгох;
 • Гадаад хэлээр харилцах: Англи, хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшсэн. Бусад 1-2 гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах чадварыг эзэмшсэн байх нь давуу тал болно.
 • багаар ажиллах чадвар эзэмшсэн байх нь давуу тал болно

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Орчин үеийн эдийн засгийн чиг хандлагын тухай үндсэн ойлголт, түүнийг ажил мэргэжилдээ болон харилцаанд зөв хэрэглэх
 • Харилцааны чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг олон талаас нь авч үзэх, илрүүлэх, эргэцүүлэн бодох чадвар эзэмшүүлэх
 • Шийдвэр гаргах ур чадвар эзэмшүүлэх
 • Аливаа зүйлд чин сэтгэлээсээ хандах зарчим
 • Харилцааны соёлыг төгс эзэмшиж, ёс зүйн хэм хэмжээнд суралцах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Япон хэл I /хятад, солонгос/
 • Менежментийн үндэс
 • Монгол улсын гадаад бодлого, дипломатын түүх
 • Бизнесийн англи хэл-I
 • Гаалийн түүх, удирдлага, зохион байгуулалт
 • Мэргэжлийн англи хэл I
 • Япон хэл II /хятад, солонгос/
 • Маркетингийн үндэс
 • Мэргэжлийн ёс зүй
 • Микро эдийн засаг
 • Олон улсын харилцааны түүх

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Гаалийн статистик
 • Дэлхийн эдийн засаг
 • Гадаад худалдааны онол
 • Гаалийн менежмент
 • Төрийн санхүү удирдлага
 • Логистик /гаалийн тээврийн/
 • Гаалийн үнэ, үнэлгээ
 • Гаалийн бүрдүүлэлт
 • ОУ-ын эдийн засгийн харилцаа
 • Гаалийн эрх зүй
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • ОУ-ын маркетинг
 • Олон улсын бизнесийн удирдлага
 • Гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
 • Үнэт цаасны зах зээл

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Гаалийн болон болон худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх шатанд ажиллах боломжтой мөн мэргэжлээ хөрвүүлэн ажиллах давуу талтай

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

Элчин сайдын яамны худалдааны атташе, олон улсын байгууллагын худалдааны ажилтан, дэлгүүр худалдааны байгууллагуудын худалдаа, Гаалийн мэргэжилтэн г.м.

ЭЕШ-1

 • Математик
 • Нийгэм
 • Монгол хэл

ЭЕШ-2

 • Математик
 • Монгол хэл
 • Физик
 • Хими
 • Биологи
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Англи хэл
 • Орос хэл
 • Газарзүй
 • Монголын түүх

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR