Нийгмийн тухай мэдлэг, Англи хэл, Математик, Монгол хэл

БНСУ-тай хамтарсан хөтөлбөр 2+2