Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик, Монгол хэл

БНСУ-тай хамтарсан хөтөлбөр 2+2