Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ, газрын кадастрын мэргэжилтэн

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Газрын алба, мэргэжлийн хяналтын газар, Уул уурхайн аж ахуй нэгж байгууллага, Хот төлөвлөлтийн газар,Геодезийн бүр компани.

ЭЕШ-1

  • Математик 480
  • Физик 480

ЭЕШ-2

  • Англи хэл 440
  • Газарзүй 440