Хүрээлэн буй орчин,ойн инженер

Ус хангамж, усны цэвэрлэгээ, Сантехникийн инженер, Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер мэргэжлээр сонгон нарийсаж инженер хийнэ.

ЭЕШ-1

  • Математик 480
  • Хими 480

ЭЕШ-2

  • Физик 440
  • Англи хэл 440