Компьютерийн техник хангамж сүлжээ

IT инженер, Системийн инженер, Аюулгүй байдлын инженер, Сүлжээний инженер зэрэг олон салбарт ажиллах боломжтой.

ЭЕШ-1

Математик 480

Физик 480

ЭЕШ-2

Англи хэл 440