Нано инженер

Био-анагаах, эм бэлдмэл, өвчиний оношилгооний салбар, Сэргээгдэх эрчим хүч, электроникийн төхөөрөмжийн салбар, гоо сайхан, эмчилгээний эм бүтээгдэхүүний салбар, хүрээлэн буй орчин, хүнс хөдөө аж ахуй зэрэг салбарт ажиллах бол

ЭЕШ-1

  • Математик 480
  • Хими 480

ЭЕШ-2

  • Физик 440
  • Англи хэл 440