Олон улсын Эрх зүй

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙЧ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай хууль эрх зүйн суурь мэдлэг
 • Асуудлын мөн чанарыг хэрхэн ойлгож, тусгаж чадах мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа өөрийн ажилд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай үед хариуцлага хүлээх
 • Мэргэжлийн англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвар
 • Харилцааны өндөр соёлтой, орчин үеийн техник хэрэгслийг ашиглах чадвар
 • Багаар ажиллах
 • Удирдан зохион байгуулах
 • Мэдээлэл боловсруулах, шийдвэр гаргах

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, төрийн албанд шударгаар хөдөлмөрлөх
 • Иргэнд үйлчлэх, ёс суртахууны өндөр соёл
 • Авлига хээл хахуулиас ангид байх
 • Үйлчлүүлэгч иргэд болон хамтран ажиллагсаддаа нийгмийн гарал, ёс заншил, арьс өнгө, нас, хүйсээр ялгаварлахгүй, нэр төрийг нь хүндэтгэж хандах
 • Байгууллагын болон үйлчлүүлэгчийн нууцыг чанд хадгалж, өөрөө шийдвэр гаргах эрхийг хүндэтгэн хүлээн, зөвшөөрөх

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Үндсэн хуулийн эрх зүй,
 • Хууль зүйн мэргэжлийн удиртгал,
 • Иргэний эрх зүй-1,
 • Захиргааны эрх зүй,
 • Эрүүгийн эрх зүй-1, Хөдөлмөрийн эрх зүй,
 • Гэр бүлийн эрх зүй, Үндсэн хуулийн процесс,
 • Хүний эрх,
 • Иргэний эрх зүй-2,
 • Захиргааны процесс,
 • Нийгэм хамгааллын эрх зүй,
 • Экологийн эрх зүй,
 • Эрүүгийн эрх зүй-2

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Олон улсын нийтийн эрх зүй,
 • Олон улсын эрүүгийн эрх зүй,
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй,
 • Татварын эрх зүй,
 • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүй-1,
 • Шүүхийн сэтгэц, гэм судлал,
 • Шүүх эмнэлэг,
 • Криминалистик,
 • Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх зүй, Харьцуулсан эрх зүй, Захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ,
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ,
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ,
 • Олон улсын арбитр,
 • Хууль зүйн сэтгэл судлал,
 • Оюуны өмчийн эрх зүй,
 • Өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа,
 • Төрийн алба,
 • Санхүүгийн эрх зүй

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Энэхүү хөтөлбөр нь олон улсын эрх зүйн чиглэлээр бакалаврын түвшний боловсрол эзэмшүүлэх, төрийн байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх түвшний ажилтан бэлтгэхэд чиглэсэн сурах, сургах үйл ажиллагааны агуулга, зохион байгуулалтыг багтаасан цогц баримт бичиг болно

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Улсын их хурал, Ерөнхийлөгч, Шүүх, Прокурорын Тамгын газар,
 • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар,
 • Бүх шатны шүүх
 • Прокурорын байгууллага
 • Өмгөөлөлийн консалтинг, нөхөрлөл
 • Төрийн албаны зөвлөл,
 • Хүний эрхийн Үндэсний комисс
 • Яам
 • Агентлаг
 • Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал түүний ажлын алба
 • Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газар түүний ажлын алба
 • Цагдаагийн газар, хэлтэс, тасаг

ЭЕШ - 1

 • Математик 480

ЭЕШ - 2

 • Нийгэм 480
 • Англи хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк