Сүлжээний инженер

Системийн инженер, Системийн администратор, Системийн аналист, Мэдээлэл технологийн шийдэл төөлөвлөгч, Бизнесийн систем аналист, Аюулгүй байдлын инженер, Сүлжээний инженер зэрэг олон салбарт ажиллах боломжтой.

ЭЕШ-1

  • Математик 480
  • Физик 480

ЭЕШ-2

  • Ур чадвар 440