Түүхч, түүхийн багш

Түүхийн хүрээлэн, төрийн алба, архив, Аялал жуулчлалын компани, багшаар ажиллах

ЭЕШ-1

  • Түүх 480
  • Нийгэм 480

ЭЕШ-2

  • Нийгэм 480
  • Монгол хэл 480